Sociální automobil pro POMADOL s r.o.

V Úterý 24. 1. 2017 se společnost EverLift spol. s r.o. zúčastnila předání „Sociálního automobilu“ pro pečovatelskou službu POMADOL s r.o., k jehož realizaci naše firma výrazně přispěla.

POMADOL s r.o. působí již od roku 1994 a neustále se rozšiřuje. Je to tým odborných pracovníků, registrovaných zdravotních sester, registrované porodní asistentky, rehabilitační pracovníci, sociální pracovnice a pečovatelky. Jejich cílem je kvalitní péče 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poslání agentury je umožnit klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začleňování tak, aby i nadále žili důstojným a plnohodnotným životem.

Výroba, prodej a servis
manipulační techniky