Slavností předání speciálního vyprošťovacího vozidla Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje.

Slavnostní předání, kterého se účastnili i zástupci naší firmy se odehrálo 26. 5. 2017 od 11:00 v areálu Zlínských hasičů. Harmonogram byl velmi pestrý, začal slavnostním předání klíčů od vozidla, které předal hasičům hydraulický nakládací jeřáb dodaný naší společností, pokračoval ukázkou vyproštění bouraného vozidla, se kterým hydraulická ruka Fassi neměla nejmenší potíž a jako poslední ukázka, co vše umí předané vozidlo, bylo vytažení vozidla pomocí navijáků. Program pokračoval také ukázkou speciálního zařízení Cobra. Slavnostního předání se účastnilo mnoho lidí, nejen hasičů, ale také i zástupci dodavatelských firem a významných osobností Zlínského kraje jako je jeho hejtman pan Čunek.

Výroba, prodej a servis
manipulační techniky