PŘEDÁNÍ HASIČSKÝCH SPECIÁLŮ PRO GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

Na začátku roku 2015 bylo vypsáno výběrové řízení na nová speciální vozidla pro Generální ředitelství HZS ČR. Celá akce byla realizována v rámci projektu „připravenost Hasičského záchranného sboru ČR k řešení povodní“ spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU.

19 nových Scanií není určeno pro konkrétní oblast, proto nebude možné všechna vozidla spatřit pohromadě.

Jak již bylo zmíněno, podvozky Scania naše firma doplnila o hákové nosiče kontejnerů a hydraulické nakládací jeřáby Fassi F95A.0.22. Další vybavení jako např. navijáky či majáky dodala firma Kobit – THZ s. r. o., která se na hasičskou techniku specializuje.

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Scania + F95A.0.22 + HNK

Výroba, prodej a servis
manipulační techniky