FASSI – LEADER IN INNOVATION!

Technologická inovace je jedním z pilířů společnosti Fassi a rodí se v divizi Výzkum a vývoj.


Tým se skládá z 50 lidí, kteří se specializují na různé aspekty technologie a designu. Tento tým představuje asi 10% z celkového počtu zaměstnanců společnosti Fassi věnujících se výrobě jeřábů, což je v tomto odvětví velmi vysoká hodnota.


Vědci společnosti Fassi byli průkopníky v používání IT a digitálních nástrojů, vyvinutých interně díky významné spolupráci nebo přizpůsobením softwaru používaného v automobilovém a leteckém průmyslu.


Tímto způsobem tým Výzkumu a vývoje integruje fáze návrhu, vývoje, simulace a strukturální analýzy do jednoho systému.

Výroba, prodej a servis
manipulační techniky